Waloryzacja kontraktów do modyfikacji

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa skierują w najbliższych dniach do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka propozycje w sprawie korekt klauzuli waloryzacji kontraktów publicznych oraz innego rozkładu ryzyk inwestycyjnych w budownictwie drogowym.