Ursus jednak musi upaść. Sąd nie docenił planów naprawczych firmy

Sąd oddalił wniosek Ursusa o otwarcie postępowania sanacyjnego i przychylając się do wniosków wierzycieli ogłosił upadłość Ursusa. Postanowienie o upadłości nie jest prawomocne, ale „skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania”.