Unibep z większym kontraktem w Polimerach Police

Unibep poinformował o podpisaniu aneksu do swojej umowy podwykonawczej Hyundai Engineering dotyczącej projektu Polimery Police. Na mocy aneksu wartość kontraktu Unibepu wzrośnie o 34,2 mln zł netto.