Obowiązują już zmiany w prawie celnym

Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził od dziś jedno postępowanie w sprawie należności celnych, VAT, akcyzy, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej od importu towarów.