Nowe źródło przychodów. Bez niego wyniki elektrowni byłyby gorsze o kilkaset milionów

Z początkiem 2021 roku firmy energetyczne zaczęły otrzymywać przychody z rynku mocy.  Bez nich wyniki segmentów wytwarzania grup energetycznych byłyby w I kwartale 2021 łącznie gorsze o kilkaset milionów złotych niż rok wcześniej. W kolejnych kwartałach bieżącego roku rynek mocy powinien nadal wspierać wyniki elektrowni konwencjonalnych.