Mniejsze zarobki funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 317,3 mld zł,  co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do 2019 roku. W 2020 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w wysokości 10 mld zł, czyli o 3,4 mld zł mniej niż rok wcześniej. Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 253,3 mld zł (o 10,2 proc.) – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.