Mediacap bez dywidendy, zysk głównie na kapitał zapasowy

Zarząd holdingu marketingowo-badawczego Mediacap proponuje, żeby firma z jednostkowego zysku netto z ub.r. nie wypłacała dywidendy, tylko zdecydowaną większość przeznaczyła na kapitał zapasowy.