Kuźnia kadr dla skarbówki. Kościński i Czarnek chcą powołać nową uczelnię

W roku akademickim 2022/2023 ma ruszyć uczelnia kształcąca kadry resortu finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.