Jędrzejewska: Bezprawne przepływy za zgodą audytora [OPINIA]

Polska Agencja Nadzoru Audytowego podjęła niedawno akcję uświadamiania firmom, jak ważne jest weryfikowanie, komu zlecają audyt. Czy osoba oferująca badanie sprawozdania jest faktycznie biegłym rewidentem, a jeśli tak, to czy wykonuje zawód. Można to sprawdzić w odpowiednich rejestrach.