Gdzie są najgorsze drogi krajowe?

W 2020 r. 13,3 proc. dróg krajowych w Polsce miało zły stan techniczny. Niestety, ich odsetek utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie, czyli sytuacja nie poprawia się istotnie.