Czy dzierżawa obwodów łowieckich jest zwolniona z VAT

Powiat wydzierżawia obwody łowieckie kołom łowieckim w ramach wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Umowy te wiążą się z naliczaniem czynszu dzierżawnego. Czy taką dzierżawę powiat może traktować jako zwolnioną z VAT?