Comarch rozwija usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw

Grupa Kapitałowa Comarch w ciągu trzech miesięcy tego roku zwiększyła sprzedaż produktów i usług o 6,16 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 1,4 mln zł, a wynik netto o 11,9 mln zł. Profity przynoszą głównie inwestycje w nowe oraz już istniejące produkty, a także rozwój biznesu na nowych rynkach, m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji.