Ukraina sprzedaje ziemię. To szansa także dla nas

Z początkiem lipca kończy się na Ukrainie prawie 20-letnie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych. Na razie możliwość kupowania i sprzedawania ziemi rolniczej będą miały tylko osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo Ukrainy. W rękach jednej osoby nie będzie też mogło znaleźć się więcej niż 100 ha. Jednak w najbliższych latach, prawo ma być stopniowo liberalizowane.