Klasa polityczna ciągle broni się przed wspieraniem polskich firm prywatnych

Europa, położona pod względem gospodarczym coraz bardziej peryferyjnie, wraca w pewnym sensie na pozycje, jakie zajmowała przed okresem wielkich odkryć geograficznych – mówi Krzysztof Domarecki, przedsiębiorca, większościowy akcjonariusz Grupy Selena, w rozmowie z Jackiem Ziarno.