Jest nowy zarządzający funduszami TFI PZU

Do zespołu Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych w TFI PZU dołączył Mateusz Patorski, który od 1 lipca został nowym zarządzającym funduszami. TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości blisko 36 mld zł.