Budownictwo modularne receptą na problemy mieszkaniowe

Dynamicznie rozwijającej się gospodarce Kazachstanu towarzyszy migracja młodych Kazachów z terenów wiejskich do miast. Proces ten prowadzi do szybkiego wzrostu cen mieszkań, szczególnie w dużych ośrodkach, jak Ałmaty czy Nur-Sułtan. Rosnące koszty nie hamują napływu ludności do miast, a nowych mieszkańców przybywa znacznie szybciej niż świeżo wybudowanych mieszkań. Dążąc do stopniowego redukowania pogłębiającego się deficytu mieszkaniowego, rząd podjął decyzję o szybkiej implementacji technologii budynków modułowych.